Čím se zabýváme

Oddělení léčebné výživy (OLV) je samostatným pracovištěm Fakultní nemocnice Olomouc, které se nachází v areálu nemocnice v budově WD1 v 1. a 2. nadzemním podlaží. Jeho provoz zajišťují nutriční asistenti, registrovaní nutriční terapeuti s vysokoškolským, vyšším odborným nebo středním vzděláním a nutriční terapeuti se specializovanou způsobilostí v oboru. Oddělení léčebné výživy zabezpečuje a garantuje v plném rozsahu léčebnou výživu pro hospitalizované pacienty všech věkových kategorií. Kvalifikovaný tým nutričních terapeutů se na jednotlivých klinikách zaměřuje na identifikaci rizika podvýživy z důvodu nemoci, realizuje individualizovanou péči o nutričně rizikové pacienty, provádí edukační, poradenskou a odbornou činnost v oblasti léčebné výživy a nutriční péče.

Součástí Oddělení léčebné výživy je Poradna pro výživu, která úzce spolupracuje s dalšími odbornými ambulancemi FN Olomouc. Je určena ambulantním pacientům i zaměstnancům nemocnice. Nachází se v budově G ve 3. nadzemním podlaží a pro nutričně rizikové pacienty také na II. Interní klinice gastroenterologické a geriatrické v pavilonu „Y“ v 1. nadzemním podlaží.

Oddělení léčebné výživy je akreditovaným pracovištěm pro praktickou část odborných modulů v rámci specializačního vzdělávání NCO NZO v oboru Výživa dospělých a Výživa dětí. V rámci pracoviště probíhá pravidelná praktická výuka studentů SZŠ v oboru nutriční asistent. Oddělení léčebné výživy poskytuje rovněž možnost souvislých praxí a odborných stáží studentům v oboru nutriční asistent, nutriční terapeut a nutriční specialista.