Historie

Dietní sestry byly v České republice zařazeny do praxe už v roce 1935. Odborné vedení stravování pacientů ve zdravotnických zařízeních si vyžádalo kvalifikované a odpovědné pracovníky v oboru výživy a dietetiky. Vyšší škola pro vzdělávání tehdejších dietních pracovnic byla založena v Praze v roce 1934 a v roce 1937 byla rozšířena na Vyšší školu praktické dietetiky. V roce 1949 již bylo možné studium realizovat na 10 místech republiky.

V roce 2004 došlo zákonem č. 96/2004 Sb. o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání ke změně názvu původní profese „dietní sestra“ na „nutriční terapeut“ a „nutriční asistent“. Současně díky novým kompetencím a systému vzdělávání v ČR v uvedeném oboru jsou nutriční terapeutky plnohodnotnými členy nelékařských zdravotních a ošetřovatelských týmů na klinických pracovištích nejen v nemocnicích, ale i v jiných zdravotnických i nezdravotnických zařízeních (domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, odborné ambulance, školská zařízení apod.)