Personál

 

 

Zastupující nutriční terapeut:

Jana Zbořilová
tel.: 588 444 347
e-mail: jana.zborilova@fnol.cz

Nutriční terapeuti:

Mgr. Kristína Gabajová
tel.: 588 444 346
e-mail: kristina.gabajova@fnol.cz 

 

Mgr. Martina Hrudníková
tel.: 588 444 346
e-mail: martina.hrudnikova@fnol.cz 

 

Mgr. Kamila Jiříčková
tel.: 588 444 346
e-mail: kamila.jirickova@fnol.cz 

 

Mgr. Jana Křivánková
tel.: 588 444 346
e-mail: jana.krivankova@fnol.cz  

 

Mgr. Lucie Mičolová
tel.: 588 444 346
e-mail: lucie.micolova@fnol.cz

 

Mgr. Mirjana Stanojković
tel.: 588 444 346
e-mail: mirjana.stanojkovic@fnol.cz

Nutriční asistenti:

Vladimíra Jarošová
tel.: 588 444 347
e-mail: vladimira.jarosova@fnol.cz

 

Marcela Jurčagová
tel.: 588 444 347
e-mail: marcela.jurcagova@fnol.cz

 

Michaela Mlčúchová
tel.: 588 444 347
e-mail: michaela.mlcuchova@fnol.cz

Poradna pro výživu – G
Budova G, 3. nadzemní podlaží, vyšetřovna č. 1

tel.: 588 444 536
e-mail: poradna.vyziva@fnol.cz

Poradna pro výživu – II. IK
II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická
Budova Y, 1. nadzemní podlaží (příjem na recepci)

tel.: 588 445 240
e-mail: poradna.vyziva@fnol.cz

Kde nás najdete

Oddělení léčebné výživy
Poradna pro výživu | Budova G
Poradna pro výživu | II. interní klinika
Orientrační plán areálu FNOL