Jak se objednat?

Objednání, přeobjednání nebo eventuelně zrušení termínu návštěvy je možné následovně:

  • osobně v Poradně pro výživu během provozní doby: budova „O1“ (Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace), 2. nadzemní podlaží
  • telefonicky na čísle: 588 444 536 (pouze během provozní doby)
  • e-mailem kdykoli na adrese: poradna.vyziva@fnol.cz (vždy uveďte své jméno, příjmení a telefonický kontakt)

 Provozní doba: 

pondělí - pátek 8.00 – 15.00 hod.

 

Poradna pro výživu – II. interní klinika gastroenterologie a geriatrie

Objednání, přeobjednání nebo eventuelně zrušení termínu návštěvy je možné následovně:

  • osobně v Poradně pro výživu během provozní doby: budova „Y“ (II. Interní klinika gastroenterologická a geriatrická), 1. nadzemní podlaží
  • telefonicky na čísle: 588 445 240 (pouze během provozní doby poradny)
  • e-mailem kdykoli na adrese: poradna.vyziva@fnol.cz (vždy uveďte své jméno, příjmení a telefonický kontakt)

Provozní doba:

úterý 10.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 10.00 – 14.00 hod.

Nutriční terapeut s pacientem vždy dohodne přesný termín a čas konzultace. Při objednání si nutriční terapeut od pacienta vyžádá jméno a příjmení, rok narození, telefonní kontakt a důvod návštěvy. Pokud je pacient mladší 18 let, nutná je současně přítomnost jeho zákonného zástupce.

Návštěva v Poradně pro výživu je možná na základě doporučení a vystavení žádanky od ošetřujícího lékaře nebo lékaře specialisty a je bezplatná. Pacient si hradí pouze vstupní a kontrolní vyšetření na bioimpedanční váze (dle platného ceníku FN Olomouc) u kontrolované redukce hmotnosti. V případě objednání na vlastní žádost bez doporučení lékaře si návštěvu pacient hradí v plném rozsahu sám na základě platného ceníku poskytovaných služeb FN Olomouc. Při každé návštěvě v Poradně pro výživu mějte s sebou vyplněný záznam jídelního lístku minimálně za poslední 3 dny (Záznam jídelníčku najdete ZDE), případně můžete využít bezplatné aplikace www.kaloricketabulky.cz.

Kde nás najdete

Oddělení léčebné výživy
Poradna pro výživu | Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
Poradna pro výživu | II. interní klinika
Orientrační plán areálu FNOL