• Oddělení léčebné výživy (OLV) je samostatným pracovištěm Fakultní nemocnice Olomouc, jehož provoz zajišťují nutriční asistenti, registrovaní nutriční terapeuti s vysokoškolským, vyšším odborným nebo středním vzděláním a nutriční terapeuti se specializovanou způsobilostí v oboru.
  • Oddělení léčebné výživy zabezpečuje a garantuje v plném rozsahu léčebnou výživu pro hospitalizované pacienty všech věkových kategorií.
  • Součástí Oddělení léčebné výživy je Poradna pro výživu, která úzce spolupracuje s dalšími odbornými ambulancemi FN Olomouc.
  • Oddělení léčebné výživy je akreditovaným pracovištěm pro praktickou část odborných modulů v rámci specializačního vzdělávání NCO NZO v oboru Výživa dospělých a Výživa dětí.

Více informací v sekci Čím se zabýváme.

Kde nás najdete

Oddělení léčebné výživy
Poradna pro výživu | Budova G
Poradna pro výživu | II. interní klinika
Orientrační plán areálu FNOL