Členění oddělení

Zajišťuje nutriční péči na lůžkových odděleních, kam nutriční terapeuti pravidelně docházejí a kde se podílejí na realizaci optimální výživy u hospitalizovaných pacientů. Zvýšenou pozornost věnují zejména rizikovým pacientům identifikovaných nutričním screeningem. Hodnotí nutriční stav a efektivitu poskytované nutriční podpory, monitorují nutriční příjem, vyhodnocují bilance stravy, zajišťují individuální výživové plány a navrhují postupy v oblasti léčebné výživy. Komplikované nutriční postupy jsou konzultovány Nutričním týmem FNOL, který odborně vede MUDr. Monika Hrabalová, Ph.D., lékařka II. chirurgické kliniky a transplantačního centra FNOL.

Klinický úsek věnuje významnou pozornost edukacím pacientů i jejich rodinných příslušníků a přípravě vzdělávacích materiálů v oblasti léčebné výživy. 

Ambulantní úsek poskytuje speciální vyšetření nutričním terapeutem, propočty nutričního příjmu, nastavení výživových plánů, edukace a reedukace pacientů i rodinných příslušníků. Provoz poradny zajišťují kvalifikovaní nutriční terapeuti bez odborného dohledu a nutriční terapeuti se specializovanou způsobilostí v oboru.

Poradna pro výživu v budově G ve 3. nadzemním podlaží (u vjezdu z ulice Hněvotínská nad Lékařskou fakultou UP) - je určena ambulantním pacientům i zaměstnancům FNOL. Nezbytnou součástí vyšetření nutričním terapeutem je podrobná tělesná analýza a hodnocení jídelníčku (reálný energetický a nutriční příjem, složení denních jídel, výběr potravin apod.). Poradna se zaměřuje na léčebnou výživu dospělých i dětí, a to zejména při těchto onemocněních:

 • obezita a metabolický syndrom
 • diabetes mellitus
 • jiná metabolická onemocnění
 • potravinové alergie a intolerance
 • kardiovaskulární onemocnění

Poradna pro výživu na II. interní klinice gastroenterologické a geriatrické se nachází v budově Y v 1. nadzemním podlaží a je určena ambulantním pacientům i zaměstnancům FNOL s onemocněními, která vyžadují specifickou úpravu stravovacího režimu a životosprávy a jsou ohroženi vznikem podvýživy. Poradna se zaměřuje na vyšetření nutričního stavu před většími plánovanými operacemi na trávicím traktu a na léčebnou výživu dospělých i dětí, a to zejména při těchto onemocněních:

 • onkologická onemocnění
 • onemocnění ledvin
 • onemocnění střev a trávicího traktu
 • poruchy polykání
 • potravinové alergie a intolerance
 • poruchy příjmu potravy

Sestavuje jídelní lístky pro hospitalizované pacienty, kontroluje dodržování energetické a biologické hodnoty léčebné výživy, zabezpečuje zpracování objednávek stravy, vyhotovení požadavků pro výrobu léčebné výživy a individuálních diet ve Stravovacím provozu. Provádí kontroly expedice stravy pro lůžková oddělení a další kontrolní činnosti související s dodržováním správné výrobní praxe pro přípravu dietní stravy.